AB H Brunner grundades 1905 med inriktning på maskiner för skoindustrin. Idag har vi utvecklats till marknadens mest kompletta leverantör av material, komponenter, tillbehör, verktyg och maskiner till bland
annat skotillverkare, fotortopeder, skomakare och skobutiker. Företagets huvudkontor och lager ligger i Örebro.

Rätt lösning, snabbt levererad
Vi strävar efter goda och långsiktiga kundrelationer där vi tillsammans med kunden utvecklar effektiva och framgångsrika lösningar. Detta sporrar oss att ständigt utveckla vårt sortiment och ta fram nya produkter till våra kunder.
Vi är också mycket måna om att erbjuda snabba och säkra leveranser för att våra kunders verksamhet ska fungera utan avbrott. Vi har därför byggt upp ett centralt placerat lager samt utvecklat snabba och kostnadseffektiva logistiklösningar.

Vårt mål är att vara marknadens främsta leverantör och den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.

Omtanke om miljön
Omtanke om vår miljö och fokus på hållbara lösningar präglar vårt arbete varje dag. Det syns i valet av produkter i vårt sortiment men också i hur vi arbetar. Under flera år har vi gått igenom vårt sortiment för att införa fler produkter och material som är miljövänliga, både när det gäller innehåll och förpackningar. Vi ställer höga krav på alla våra leverantörer när det gäller hur deras produkter framställs för att försäkra oss om att ha bästa möjliga alternativ. I vardagen, på våra arbetsplatser, sorterar och återvinner vi våra restprodukter.

Garanterad kvalitet
Kvalitet är mycket viktigt för oss. Förutom egna tester av våra produkter har vi nära samarbeten med flera testinstitut. Vi hjälper även till vid certifieringar av skydds-/arbetsskor.

Brunners histora

I början på 1900-talet invandrade en ung ambitiös Johann Hans Peter Brunner från Tyskland och fick anställning hos en grossistfirma i Stockholm med inriktning mot skoindustrin. Den 20 maj 1905 registreras F:a H.BRUNNER och detta blev starten för en lång resa som lett fram till det framgångsrika grossistföretag som Brunner utgör idag

1905 – 1930

Skoindustrin i Sverige växer starkt från ett 100-tal fabriker till nästan 400 fabriker år 1930. Brunner verkade i stark konkurrens med många grossister och agenter, men utvecklade framförallt sitt sortiment av maskiner avsedda för skotillverkning. 20-talet präglades av depression och konkurser, vilket även drabbade F:a H.BRUNNER. 1929 ombildas företaget till Aktiebolaget H Brunner.

1930 – 1950

Brunner växer starkt under 30-talet med många nya maskinagenturer framförallt från Tyskland. Krigsåren 1939–1945 innebar att all import av maskiner stoppades. Brunner startade då tillverkning av maskiner tillsammans med 10 – 15 svenska mekaniska verkstäder och bidrog därmed till att hålla produktionen av skor igång i Sverige. 1950 var svensk skoindustri som störst med ca 430 fabriker (stora och små) varav uppemot 200 i Örebro/Kumla-området.

1950 – 1970

Skoimporten släpps fri i Sverige och svensk skoindustri klarar inte konkurrensen utan många flyttar istället produktionen till den tidens låglöneländer – framförallt Portugal. Brunner anpassar sig genom att satsa mer på material och komponenter till sko- och lädervarutillverkarna samt på maskiner till konfektions-, möbel-, bil-, skumplast- och liknande industrier. 1955 avlider grundaren Hans Brunner och sonen Harry Brunner tar över. 1966 flyttas hela verksamheten från Stockholm till Örebro som är centrum för svensk skoindustri.

1970 – 1985

Utmanande år för Brunner. Skofabrikerna försvinner allt fortare – 1980 finns endast 70 skofabriker kvar i Sverige. Även konfektions och möbelindustrin flyttar ut sin produktion. Träskoboomen på 70-talet med som mest ca 130 fabriker som tillverkade träskor kompenserade bortfallet av traditionell skoindustri. Brunner försåg majoriteten av dessa tillverkare med material och maskiner.

1985 – 2004

Brunner utvecklar snabbt sitt sortiment till att bli en heltäckande grossist av allt i material och komponentväg som behövdes till sko-, träsko- och lädervaruindustrin samt skinn till möbelindustrin. Verksamheten blomstrar igen trots att skotillverkarna i Sverige stadigt minskar i antal. Runt år 2000 finns det bara ett 20-tal skofabriker kvar. Brunner inleder sin satsning på ortopedskoverkstäder och teknisk textil samtidigt som försäljning av maskiner – framförallt stansmaskiner till all typ av industri växer.

2004 – 2023

Brunner firar 100 år under 2005. Under samma år så genomför Brunner även ett antal viktiga satsningar. Bland annat så ökar man sin närvaro i Baltikum genom att starta upp säljkontor i Estland.
Genom företagsförvärv så ökar man satsningen alltmer på ortopedi- och maskinsektorn. Brunner etablerar även ett inköpskontor i Wenzhou, Kina, som ett steg i företagets handelsutveckling med Kinesiska producenter. 2013 förvärvas Nordens största totalleverantör till skomakare, Pepes Lädervaror AB och samtidigt utökar Brunner sitt sortiment mot butikssektorn.
Över 115 års erfarenhet och en engagerad personal gör Brunner till den ledande aktören i Norden och Baltikum inom fotrelaterade produkter. Brunner är nu ett heltäckande grossistföretag, med allt från maskiner, verktyg och material till service och övriga konsulttjänster, för alla som jobbar med fotrelaterade produkter. Bland våra kunder finns framförallt skotillverkare, ortopeder, skomakare, skobutiker, sportfack, fotterapeuter m.fl. Brunner har även växt till en stark leverantör av stansar till övrig industri.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig!
Kontakta oss